Chi tiết văn bản
Số hiệu 168/NQ-CP
Trích yếu Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Ngày ban hành 11/10/2023
Ngày hiệu lực
Ký duyệt Lê Minh Khái
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm