Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Du lịch

1. Văn phòng Sở:
Điện thoại: 02296.283.968

Chánh Văn phòng: Bà Lâm Thị Hồng Loan
Số điện thoại: 096.193.2999
Email: loanlth.dl@ninhbinh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng: Ông Lê Thành Trung
Số điện thoại: 094.888.5775
Email: trunglt.dl@ninhbinh.gov.vn

2. Thanh tra Sở:
Điện thoại: 0229.6275.197

Chánh Thanh tra: Ông Lâm Quang Hưng
Số điện thoại: 091.309.7075
Email: hunglq.dl@ninhbinh.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thu Huyền
Số điện thoại: 098.850.0568
Email: huyennt.dl@ninhbinh.gov.vn

3. Phòng quản lý Du lịch:
Điện thoại: 02296.530.350

Trưởng phòng: Ông Quách Thế Hải
Số điện thoại: 0912.323.605
Email: haiqt.dl@ninhbinh.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Hồng Quyên
Số điện thoại: 091.999.3917
Email: quyenpth.dl@ninhbinh.gov.vn

4. Phòng Kế hoạch và Phát triển du lịch:
Điện thoại: 0229.3270.072

Trưởng phòng: Ông Trịnh Văn Hiếu
Số điện thoại: 091.339.1499
Email: hieutv.dl@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng:
Bà Đinh Quỳnh Lệ
Số điện thoại: 091.603.8456
Email: ledq.dl@ninhbinh.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Thu Hoài
Số điện thoại: 090.274.6459
Email: hoaidt.dl@ninhbinh.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
:

1. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình

Địa chỉ:Tầng 4, số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình
Điện thoại: 02293.884.101, Fax: 02293.881.958
Email: info@dulichninhbinh.com.vn
Website: www.dulichninhbinh.com.vn
Hotline hỗ trợ khách du lịch (24/24): 02293.886.068

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Minh
Số điện thoại: 091.285.0854
Email: minhnv.dl@ninhbinh.gov.vn 
Phó Giám đốc: Bà Lâm Thị Phượng
Số điện thoại: 090.450.6454
Email: phuonglt.dl@ninhbinh.gov.vn  

2. Ban quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An
Địa chỉ: Số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, tp. Ninh Bình
Điện thoại: 02293.891.326  Fax: 02293.891.326
Email: banquanlytrangan@gmail.com
Website: www.trangandanhthang.vn
 
 Giám đốc: Ông Bùi Việt Thắng
Số điện thoại: 094.248.1444
Email: thangbv.dl@ninhbinh.gov.vn  

Phó Giám đốc: Ông Bùi Quang Ninh
Số điện thoại: 091.543.0229
Email: ninhbq.dl@@ninhbinh.gov.vn  

Phó Giám đốc: Ông Phạm Sinh Khánh
Số điện thoại: 091.589.1080
Email: khanhps.dl@ninhbinh.gov.vn 

Bài viết cùng chuyên mục 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/02/2017
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình
Địa chỉ: Số 06, Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3871.263 Fax: 0229.3871.263, Email: sodulich@ninhbinh.gov.vn
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn