Useful phone numbers

Hotline Ninh Binh Assistance Center: 02293.886.068 (24/24h)
Trang An Tourism Complex

Operation Manager: 0983.329.767

Trang An Police Unit: 02293.502.121

Trang An Assistance Center: 02293.886.068
Tam Coc – Bich Dong Pagoda

Operation Manager: 0912.039.740 (Mr. Thành)

Tam Cốc Police Unit: 02293.618.109

Tam Cốc – Bích Động Assistance Center: 02293.886.068
Bai Dinh Pagoda

Operation Manager: 0913.391.465 (Mr. Thành)

Gia Sinh Police Unit: 02293.868.709

Health & Safe: 0979.311.222 (Mr. Hiên)

Bái Đính Assistance Center: 02293.886.068
Cuc Phuong National Park

Operation Manager: 0915.666.916

Nho Quan Police Unit: 02293.868.007

Nho Quan General Hospital: 02293.866.081
Van Long Eco Tourism

Vân Long Operation Manager: 0915.431.058 (Mr. Quang)

Gia Viễn Police Unit: 02293.868.018

General Hospital : 02293.640.307
Nhà thờ đá Phát Diệm – Phat Diem Church

Phát Diệm Police Unit: 01657.528.848

Kim Sơn Hospital : 02293.724.824
Thạch Bích - Thung Nắng – Sunshine Valley

Vice Operation Manager: 0974.918.449 (Mr. Nhuận)

Tam Cốc – Bích Động Police Unit: 02293.618.109