Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/2019/TT-BVHTTDL 25/11/2019 Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ban hành ngày 25/11/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Lượt xem: 28
Tải về 0
4603/QĐ-BVHTTDL 17/12/2018 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 811
Tải về 6
06/2017/TT/BVHTTDL 15/12/2017 Thông tư quy định chi tiết một số điều Luật Du lịch
Lượt xem: 773
Tải về 2
06/2017/TT-BVHTTDL 15/12/2017 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Lượt xem: 804
Tải về 1
4215/QĐ-BVHTTDL 09/11/2017 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Lượt xem: 324
Tải về 4
718/QĐ-BVHTTDL 02/03/2017 Quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch
Lượt xem: 544
Tải về 1
2714/QĐ-BVHTTDL 03/08/2016 Quyết định phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 319
Tải về 2
2522/QĐ-BVHTTDL 13/07/2016 Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 281
Tải về 4
3455/QĐ-BVHTTDL 20/10/2014 Quyết định 3455/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 20/10/2014 về việc Phê duyệt “Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020”
Lượt xem: 304
Tải về 7
4227/QĐ-BVHTTDL 29/11/2013 Quyết định 4227/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 29/11/2013 về Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030
Lượt xem: 277
Tải về

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/02/2017
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình
Địa chỉ: Số 06, Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3871.263 Fax: 0229.3871.263, Email: sodulich@ninhbinh.gov.vn
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn