Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan đơn vị trên địa bản tỉnh Ninh Bình

Thứ Năm, 27/05/2021

Ngày 26/5/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan đơn vị trên địa bản tỉnh Ninh Bình, chi tiết văn bản:

Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan đơn vị trên địa bản tỉnh Ninh Bình

Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan đơn vị trên địa bản tỉnh Ninh Bình