Thực hiện các quy định an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 trong khi tổ chức các chương trình du lịch cho khách ngoài tỉnh

Thứ Sáu, 28/01/2022