Chi tiết văn bản
Số hiệu 1881/TCTDTT-VP
Trích yếu V/v cung cấp thông tin địa điểm ăn nghỉ, lưu trú phục vụ tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Ký duyệt CVP - Tần Lê Minh
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm