Chi tiết văn bản
Số hiệu 287/SDL-QLDL
Trích yếu Về việc góp ý dự thảo Triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm