Chi tiết văn bản
Số hiệu 685/NTBD-QLBD&BGAGH
Trích yếu Về việc chuẩn bị nội dung tập huấn thi hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực 27/12/2022
Ký duyệt Q.CT - Trần Ly Ly
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm