Chi tiết văn bản
Số hiệu 92/SDL-VP
Trích yếu Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Ký duyệt GĐ - Bùi Văn Mạnh
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm