Chi tiết văn bản
Số hiệu 1000/SDL-VP
Trích yếu Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-VPCP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành 31/10/2022
Ngày hiệu lực 31/10/2022
Ký duyệt GĐ - Bùi Văn Mạnh
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm