Chi tiết văn bản
Số hiệu 1312/SDL-VP
Trích yếu Triển khai thực hiện Nghị định số 100/2022/NĐ-CP ngày 07/12/2022 của Chính phủ
Ngày ban hành 14/12/2022
Ngày hiệu lực 14/12/2022
Ký duyệt PGĐ-Nguyễn Cao Tấn
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm