Chi tiết văn bản
Số hiệu 786/SDL-QLDL
Trích yếu Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022
Ngày ban hành 22/08/2022
Ngày hiệu lực 22/08/2022
Ký duyệt GĐ - Bùi Văn Mạnh
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm