Chi tiết văn bản
Số hiệu 1016/SDL - QLDL
Trích yếu Triển khai Hành trình tìm kiếm, quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản của 63 tỉnh thành Việt Nam
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày hiệu lực 12/10/2022
Ký duyệt PGĐ - Phạm Duy Phong
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm