Chi tiết văn bản
Số hiệu 02/2016/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư sửa đổi bổ sung một số điiều của thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của thanh tra chính phủ quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Ngày ban hành 20/10/2016
Ngày hiệu lực 01/11/2016
Ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm