Chi tiết văn bản
Số hiệu 06/2021/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm