Chi tiết văn bản
Số hiệu 07/2021/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm