Chi tiết văn bản
Số hiệu 04/2021/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Ký duyệt Đoàn Hồng Phong
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm