Chi tiết văn bản
Số hiệu 01/2021/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư Quy định quy tắc ứng sử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân
Ngày ban hành 11/03/2021
Ngày hiệu lực 01/04/2021
Ký duyệt Lê Minh Khái
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm