Chi tiết văn bản
Số hiệu
Trích yếu Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm