Chi tiết văn bản
Số hiệu 1127/SDL-QLDL
Trích yếu Thông báo thời gian làm việc với UBND các huyện về tình hình họat động du lịch trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Ký duyệt PGĐ - Phạm Duy Phong
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm