Chi tiết văn bản
Số hiệu 13/2021/TT-BVHTTDL
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTD ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm