Chi tiết văn bản
Số hiệu 162/QĐ-SDL
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tạm thời của văn phòng, thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc sở Du lịch
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Ký duyệt Bùi Văn Mạnh
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm