Chi tiết văn bản
Số hiệu 3404/QĐ-BVHTTDL
Trích yếu Quyết định Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày hiệu lực 22/12/2021
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm