Chi tiết văn bản
Số hiệu 147/QĐ-SDL
Trích yếu QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai áp dụng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày hiệu lực 22/07/2022
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm