Chi tiết văn bản
Số hiệu 1123/KH-SDL
Trích yếu Kế hoạch đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và lao động năm 2022
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Ký duyệt GĐ - Bùi Văn Mạnh
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm