Chi tiết văn bản
Số hiệu 3862/HD-BVHTTDL
Trích yếu Hướng dẫn tạm thời Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 18/10/2021
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Hướng dẫn
Tài liệu đính kèm