Chi tiết văn bản
Số hiệu 284/QĐ-SDL
Trích yếu Quyết định Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Ngày ban hành 23/10/2023
Ngày hiệu lực 23/10/2023
Ký duyệt PGĐ- Phạm Duy Phong
Danh mục Hệ thống ISO 9001:2015
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm