Chi tiết văn bản
Số hiệu 518/kh-sdl
Trích yếu DỰ KIẾN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Ngày ban hành 08/07/2020
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm