Chi tiết văn bản
Số hiệu 534/SDL-QLDL
Trích yếu Đăng ký tham gia lớp tập huấn về bảo vệ môi trường
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Ký duyệt PGĐ - Phạm Duy Phong
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm