Chi tiết văn bản
Số hiệu 242/SDL-VP
Trích yếu Đăng ký cán bộ, công chức đi đào tạo Cao cấp chính trị năm 2023
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Ký duyệt PGĐ - Nguyễn Cao Tấn
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm