Chi tiết văn bản
Số hiệu 1407/CĐ-BVHTTDL
Trích yếu Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Ký duyệt Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Công điện
Tài liệu đính kèm