Chi tiết văn bản
Số hiệu 27-CT/TW
Trích yếu Chỉ thị của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối VÓI công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, ngưòi đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Ngày ban hành 10/01/2019
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Chỉ thị
Tài liệu đính kèm