No title... No title... No title... No title... No title...Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
TÊN THỦ TỤC Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Lữ hành
Cơ quan thực hiện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
Trình tự thực hiện

- Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

- Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 * Thành phần hồ sơ, bao gồm:                                                                  

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận.

Ghi chú: Các giấy tờ trong hồ sơ nêu trên, đều phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

Thời hạn giải quyết

- 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình sẽ có văn bản thông báo để doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Phòng Quản lý Du lịch.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Doanh nghiệp du lịch nước ngoài có nhu cầu thành lập Văn phòng đại diện du lịch tại Hà Nội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép.             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

- Doanh nghiệp du lịch đã hoạt động kinh doanh du lịch ít nhất 1 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật nước sở tại.

- Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ văn phòng đại diện phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ văn phòng đại diện, phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lệ phí(Nếu có)

3.000.000 đồng/giấy phép

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: Mẫu 29 (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT- BVHTTDL ngày 7/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Du lịch số: 44/2005/QH11 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày  01/6/2007của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

- Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày  01/6/2007của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

-  Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2010;

Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày  04/01/2012 của Chính phủ quy định về  sửa đổi bổ sung,thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2012;

Văn bản mới

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 20/02/2017. 
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Thanh Phong - Phó giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 06, Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 0229.3871.263 Fax: 0229.3871.263, Email: sodulich@ninhbinh.gov.vn.
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn.