No title... No title... No title... No title... No title...Thủ tục đăng ký lại hạng 1 sao, 2 sao và làng du lịch
TÊN THỦ TỤC Thủ tục đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch.
Lĩnh vực Khách sạn
Cơ quan thực hiện Sở Du lịch Ninh Bình
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Du lịch Ninh Bình, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày trả kết quả.

- Sở Du lịch Ninh Bình tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Du lịch Ninh Bình, số 06 Tràng An, Đông Thành, TP. Ninh Bình.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu)

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu)

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu)

- Bản sao có giá trị pháp lý:

+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có)

+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

+ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng.

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)

+ Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Một tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch Ninh Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch Ninh Bình.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

Không

Lệ phí(Nếu có)

1.500.000 đồng/lần/cơ sở. Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 1/11/2016 của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Xem chi tiết mẫu đơn 26

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Xem chi tiết biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Danh sách lao động trong CSLTDL

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

-  Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

- Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 1/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

- Quyết định số 736/2009/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2009 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia về Du lịch và các dịch vụ có liên quan.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch v/v sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan  đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch v/v sửa đổi bổ sung một số điểu  của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL.

Văn bản mới

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 20/02/2017. 
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Thanh Phong - Phó giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 06, Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 0229.3871.263 Fax: 0229.3871.263, Email: sodulich@ninhbinh.gov.vn.
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn.