No title... No title... No title... No title... No title...
     
Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 03 - KL/TU 26/06/2017 Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 13/7/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
141/KH-SDL 07/04/2017 Kế hoạch thực hiện xây dựng khu du lịch Tam Cốc - Bích Động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hóa và an toàn Tải về
506/QĐ-UBND 29/03/2017 Quyết định về việc chuyển quyền Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Tải về
19/KH-UBND 09/03/2017 Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy gia trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
718/QĐ-BVHTTDL 02/03/2017 Quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch Tải về
12-NQ/BCSĐ 15/02/2017 Nghị quyết của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và quản lý quy hoạch, khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn Tải về
08/NQ-TW 16/01/2017 Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Tải về
30/2016/QĐ-UBND 18/11/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Tải về
177/2016/TT-BTC 01/11/2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Tải về
177/2016/TT-BTC 01/11/2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Tải về
2714/QĐ-BVHTTDL 03/08/2016 Quyết định phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
2522/QĐ-BVHTTDL 13/07/2016 Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
12/2016/QĐ-UBND 27/05/2016 Quyết định Ban hành ứng xử trong hoạt động du lịch và khẩu hiệu hoạt động tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Tải về
12/2016QĐ-UBND 27/05/2016 Quyết định về ứng xử trong hoạt động du lịch và khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Tải về
44/2005/QH11 01/01/2016 Luật Du lịch Tải về
32/2015/QĐ-UBND 24/11/2015 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Tải về
28/2015/QĐ-UBND 03/09/2015 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Tải về
66/KH-UBND 19/08/2015 Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch Tải về
92/NQ-CP 08/12/2014 Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới Tải về
19/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2014 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL Tải về
12

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 20/02/2017. 
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Thanh Phong - Phó giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình.                                                                  
Địa chỉ: Số 06, Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.                                                              
Điện thoại: 0229.3871.263 Fax: 0229.3871.263, Email: sodulich@ninhbinh.gov.vn.                                                                                              
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn.                                                                                                                                *Tourism NinhBinh2017