No title... No title... No title... No title... No title...
     
Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4215/QĐ-BVHTTDL 09/11/2017 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Tải về
Số 03 - KL/TU 26/06/2017 Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 13/7/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
09/2017/QH14 19/06/2017 Luật Du lịch Tải về
141/KH-SDL 07/04/2017 Kế hoạch thực hiện xây dựng khu du lịch Tam Cốc - Bích Động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hóa và an toàn Tải về
506/QĐ-UBND 29/03/2017 Quyết định về việc chuyển quyền Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Tải về
19/KH-UBND 09/03/2017 Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy gia trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
718/QĐ-BVHTTDL 02/03/2017 Quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch Tải về
12-NQ/BCSĐ 15/02/2017 Nghị quyết của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và quản lý quy hoạch, khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn Tải về
08/NQ-TW 16/01/2017 Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Tải về
30/2016/QĐ-UBND 18/11/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Tải về
123

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 20/02/2017. 
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Thanh Phong - Phó giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình.                                                                  
Địa chỉ: Số 06, Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.                                                              
Điện thoại: 0229.3871.263 Fax: 0229.3871.263, Email: sodulich@ninhbinh.gov.vn.                                                                                              
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn.                                                                                                                                *Tourism NinhBinh2017